Privacy

Privacy en policy & cookie statement

Russcher Kraanverhuur, gevestigd aan Wethouder Buitenhuisstraat 10 te Staphorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.russcherkraanverhuur.nl wethouder buitenhuisstraat 10 staphorst 0522-463357


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Russcher Kraanverhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Russcher Kraanverhuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • lidmaatschap vakbond
 • kredietwaardigheidscheck
 • burgerservicenummer (BSN)

Bij Russcher Kraanverhuur is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@russcherkraanverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Russcher Kraanverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Russcher Kraanverhuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Russcher Kraanverhuur volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Russcher Kraanverhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Russcher Kraanverhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Russcher Kraanverhuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Russcher Kraanverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

 

Russcher Kraanverhuur deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Russcher Kraanverhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Russcher Kraanverhuur uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Russcher Kraanverhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@russcherkraanverhuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Russcher Kraanverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@russcherkraanverhuur.nl


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Russcher Kraanverhuur B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Russcher Kraanverhuur B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Functionele cookies

Producten in je winkelwagen, video’s bekijken en inloggen in je eigen Russcher Kraanverhuur account zijn alleen mogelijk dankzij de functionele cookies. Deze cookies zijn onmisbaar voor het goed laten functioneren van onze website.

COOKIE naam
COOKIE omschrijving
COOKIE bewaarduur
COOKIE delen
PHPSESSID
Deze cookie komt van Russcher Kraanverhuur of één van onze website. Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.
30 dagen.
We delen je informatie niet met derden.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Deze cookie onthoud de keuzes die je hebt geselecteerd in de cookiebar.
14 dagen.
We delen je informatie niet met derden.
CACHE-SESSID
Deze cookie zorgt ervoor dat je onze website sneller kunt bezoeken. Door het cachen van statische content.
14 dagen.
We delen je informatie niet met derden.
Viewport
Dit cookie gebruiken we om de resolutie waarmee u onze site bezoekt door te kunnen geven aan Google Analytics. Vervolgens kunnen we analyseren welke resoluties onze gebruikers het meeste gebruiken en hiervoor optimaliseren.
15 minuten na het laatste bezoek
We delen uw informatie niet met derden

Analytische cookies

Russcher Kraanverhuur verzameld analyserende cookies om de website beter te maken en te zorgen voor een betere winkel ervaring.

COOKIE naam
COOKIE omschrijving
COOKIE bewaarduur
COOKIE delen
Google Analytics
Met Google Analytics meten we hoe u Russcher Kraanverhuur gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen.
50 maanden
Google deelt geen anonieme data met derden
Hotjar
Hotjar houdt bij waar u op klikt op onze website. Hierdoor kunnen we onze pagina’s optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken. De cookie die Hotjar plaatst is om te kijken of je een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker bent en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.
12 maanden
Hotjar deelt geen anonieme data met derden
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
Als u een pagina van Russcher Kraanverhuur wilt delen op Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus kunt u dat doen door op de buttons te klikken. Deze buttons werken door de code die wordt opgeleverd door de sociale netwerken. Ook als u een YouTube video bekijkt die op Russcher Kraanverhuur staat, wordt een cookie geplaatst.
Onbekend
Wij delen geen anonieme data met derden
Tawk.to
Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim om vertrouwd webverkeer te identificeren.
12 maanden
Er wordt geen anonieme data met derden gedeeld